Tay áo Bat Wing Simple T -shirt WMD1245

¥7,980

【Giơi thiệu sản phẩm】

Một vết cắt đơn giản -và -sew với tay áo Dolman.
Với một vật liệu mịn và một hình bóng rộng rãi với sự thoải mái, thoải mái, thoải mái ngay cả trong mùa hè nóng bỏng.
Đó là một hình bóng đơn giản và là nơi đầu tiên hàng ngày phù hợp với bất kỳ đáy nào.

【Thông tin chi tiết sản phẩm】
-vật chất
polyester

-Tabal độ dày
Thông thường

-Prits
Quá khổ

-Size (cm)
Ngực (Bust) / Chiều dài
Miễn phí 202 /63

Kích thước tham chiếu
Chiều cao cân nặng
Phụ nữ 162cm/49kg

【Ghi chú】
Trạng thái cổ phiếu của điểm đến sẽ luôn dao động
Ở dưới cùng của trang * Vui lòng đọc trước khi mua *. Chúng tôi sẽ đánh giá cao nó nếu bạn có thể đọc nó với sự tự tin.


最近チェックしたアイテム

おすすめアイテム

商品価格・配送料・プレゼントについては

こちら

お届けについては

こちら

お支払いの方法・ご返金については

こちら

*ご購入前に*

こちらをお読み下さい